Предстоящи Проекти

ул. Иван Нивянин 1-1А, 3-5

  • Дата на започване: 2021
  • Срок за изпълнение: 15 месеца
  • Площ на парцела: 1200кв.м
  • Застроена площ:
  • Разгъната застроена площ: 7000кв.м
  • Разрешение за строеж: предстои
  • АКТ 14: предстои
  • АКТ 15: предстои
  • Разрешение за ползване: предстои