Предстоящи Проекти

ул. Иван Нивянин 1-1А, 3-5

 • Дата на започване: 2021
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Площ на парцела: 1200кв.м
 • Застроена площ:
 • Разгъната застроена площ: 7000кв.м
 • Разрешение за строеж: предстои
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Коста Тюлев 7-9

 • Дата на започване: Август 2020
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Площ на парцела: 532кв.м
 • Застроена площ: 299кв.м
 • Разгъната застроена площ: 2790 кв.м
 • Разрешение за строеж: май 2020
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои