Текущи Проекти

ул.“Найден Райков“, кв.Виница

 • Дата на започване: Ноември 2023
 • Срок за изпълнение: 24 месеца
 • Площ на парцела: 1206кв.м
 • Застроена площ: 330кв.м
 • Разгъната застроена площ: 1450кв.м
 • Разрешение за строеж: 18.04.2023
 • АКТ 14: Предстои
 • АКТ 15: Предстои
 • Разрешение за ползване: Предстои

ул. Иван Нивянин №1 и №3-5

 • Дата на започване: юни 2023
 • Срок за изпълнение: 24 месеца
 • Площ на парцела: 1200кв.м
 • Застроена площ: 3500кв.м
 • Разгъната застроена площ: 6500кв.м
 • Разрешение за строеж: 10.03.2023г.
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Тинтява 1-3

 • Дата на започване: Април 2021г.
 • Срок за изпълнение: 18-24 месеца
 • Площ на парцела: 1174 кв.м
 • Застроена площ: 682 кв.м
 • Разгъната застроена площ:
 • Разрешение за строеж: 03.09.2020г.
 • АКТ 14: октомври 2023
 • АКТ 15: декември 2023
 • Разрешение за ползване: март 2024