Текущи Проекти

ул. Драгаш 23

 • Дата на започване: Март 2020
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Площ на парцела: 350 кв.м
 • Застроена площ:
 • Разгъната застроена площ: 2250 кв.м
 • Разрешение за строеж: януари 2020
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Гаврил Кръстевич 11

 • Дата на започване: Септември 2019г.
 • Срок за изпълнение: 18 месеца
 • Площ на парцела: 242 кв.м
 • Застроена площ: 1690кв.м
 • Разгъната застроена площ:
 • Разрешение за строеж: август 2019
 • АКТ 14: 19.08.2020г
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Тинтява 1-3

 • Дата на започване: Август 2020г.
 • Срок за изпълнение: 18-24 месеца
 • Площ на парцела: 1174 кв.м
 • Застроена площ: 682 кв.м
 • Разгъната застроена площ:
 • Разрешение за строеж: 09.2020
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Божур 11

 • Дата на започване: Октомври 2019
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Площ на парцела: 264 кв.м
 • Застроена площ: 188 кв.м
 • Разгъната застроена площ: 1300 кв.м
 • Разрешение за строеж: ноември 2019
 • АКТ 14: 12.06.2020
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои